Onze oplossingen

   

Ga de uitdaging aan met TwiQel

Bij TwiQel doen wij meer dan zeer nauwkeurig meten. Wij helpen om op basis van de meetdata ook daadwerkelijk te gaan sturen in de organisatie. Sturen op het vergroten van de efficiëntie (bespaar kosten) en op effectiviteit (verhoog de kwaliteit).

Dat doen we met onze rapportages, simulaties en voorspellingen, waarmee we helpen wij de juiste keuzes te maken voor huidig en toekomstig ruimtegebruik. Uiteindelijk is het dan mogelijk te ontwikkelen naar adaptief roosteren. Om dit te bereiken zetten wij graag samen met u de volgende stappen.

METEN VAN BEZETTING EN BENUTTING

 

 

  METEN VAN GESCHIKTHEID

SIMULEREN EN VOORSPELLEN

 

ADAPTIEF ROOSTEREN

 

 

Meten van bezetting en benutting

Met de Twiqel sensor meten wij zeer nauwkeurig hoeveel mensen nu daadwerkelijk in een ruimte zijn geweest. We meten het aantal aanwezigen in de ruimte op ieder moment. De gegevens van alle sensoren worden real-time verzameld en in onze cloud omgeving omgezet naar bezetting en benutting per ruimte. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in het dashboard. Deze eerste stap kan al veel opleveren en is snel en makkelijk in te zetten.

Het dashboard is modulair opgezet en geeft inzicht in het real-time en historisch gebruik van de ruimte. In het online dashboard wordt een koppeling met het rooster/ de planning gemaakt waardoor inzicht wordt gegeven in gepland gebruik ten opzichte van het werkelijke gebruik. Dit is zichtbaar in zowel de module waarin real-time bezetting en benutting wordt weergegeven, als in de module met historische rapportages van bezetting en benutting (zowel per ruimte, per kwartier, als per geplande activiteit).

 

DIRECT BEGINNEN MET METEN VAN BEZETTING EN BENUTTING?

Meten van de mate van geschiktheid van ruimtes

In deze stap meten we de mate van geschiktheid van ruimtes: voldoet de ruimte aan het type (onderwijs)activiteit dat er plaatsvindt?

Hiervoor gebruiken wij een specifiek wiskundig model dat direct toepasbare data oplevert. Op basis van deze informatie kan het rooster/de planning geoptimaliseerd worden doordat de meest geschikte ruimte voor de betreffende activiteit gekozen wordt.

DIRECT BEGINNEN MET METEN VAN DE GESCHIKTHEID?

Simuleren en voorspellen

Op basis van de eerdere gegevens voeren we simulaties uit, wat gebeurt er als er meer of minder mensen komen? Is daar dan ruimte voor en waar? Op basis van de informatie uit de simulaties worden analyses gemaakt die gebruikt kunnen worden voor evaluatie en aanpassing van het rooster/de planning.

Met onze simulaties helpen we om voorbereid te zijn op wisselende aantallen mensen. Op deze manier is het ook te voorspellen wat de benodigde capaciteit is voor de komende jaren, hoeveel schoonmaak er nodig is, en waaraan de ruimtes zouden moeten voldoen.

Adaptief roosteren

Uiteindelijk werken wij toe naar volledig adaptief roosteren, waarbij de ruimte wordt toegewezen op basis van gewenste of verwachte capaciteit en de geschiktheid voor het type activiteit.

Hierbij wordt op basis van alle meetdata de meest geschikte en passende ruimte op het juiste moment aan de gebruikers toegewezen. Het is een concept waarbij ruimtes dynamisch worden toegekend in het rooster, op basis van geschiktheid (effectiviteit) en capaciteit (efficiëntie).

Bij adaptief roosteren worden ver van tevoren de activiteiten voor bepaalde groepen gepland, maar de ruimtetoewijzing vindt pas vlak voor aanvang plaats. Op Schiphol wordt dit bijvoorbeeld toegepast; de vluchten zijn lang van tevoren gepland, alleen de gate wordt pas vlak voor vertrek toegekend. Hiermee zijn veel efficiëntie en effectiviteitsvoordelen te behalen.

ZET OOK DE EERSTE STAP NAAR ADAPTIEF ROOSTEREN

Laat een bericht achter